torsdag 16. oktober 2014

Attraktivitet og optimisme

I snart ett år har jeg skrevet Innspillet hver 8. uke for lokalavisen Hammerfestingen. Temaet har vært næreingsutvikling. Det har vært en spennende og lærerik utfordring. Nå har jeg lyst å ta denne erfaringen inn i den digitale verden og publisere lignende innlegg på denne bloggen. Du kan regne med å se noen innlegg som ikke er direkte relatert til næringsutvikling også.

Jeg er nok en nordnorges patriot og har nok et brennende hjerte for Hammerfest. Men jeg har troen på samarbeid og håper ikke jeg er navlebeskuende. Innleggene jeg skrev for Hammerfestingen er rettet mot lokalavisens lesere, nemlig Hammerfestinger. 

Innspillene vil jeg gjenpublisere her. Noen er litt utdaterte, så jeg presenterer de med datoen de ble publisert i avisen. 
Her er mitt aller første Innspill, fra tirsdag 18. februar 2014:  Attraktivitet og optimisme

Da jeg første gang flyttet til Hammerfest var det rett i forkant av Snøhvit utbyggingen. I løpet av svært kort tid opplevde man en økende optimisme for fremtiden. Selv var jeg blant ungdommen som ønskte å ta del i den kommende utviklingen, og satte meg på skolebenken. Etter tre år var jeg tilbake i Hammerfest; - utdannet internasjonal markedsfører. Jeg kom til en by fylt med mennesker som snakket positivt om fremtiden. Hvor jeg ble møtt med jobbtilbud som passet utdanningen min til tross for at jeg ikke var ingeniør. Hammerfest kunne tilby arbeid både til meg og min samboer – attraktive jobber. 

Menneskene i Hammerfest snakket om hvordan man kunne skape en større attraktivitet for Hammerfest, slik at flere ville komme og ta del i utviklingen her. Jeg mener man tenkte riktig da, og fortsatt gjør det.  

Attraktivitet er nemlig et sentralt stikkord i næringsutvikling. Et attraktivt sted trekker personer med ulike ressurser som sammen kan skape et samfunn hvor nye ideer blir til nye bedrifter eller fritidstilbud. 

I Hammerfest ser vi stadig eksempler på samarbeid som bringer frukter til byen vår, og gjør Hammerfest til et attraktivt sted å bo. 

Troen på fremtiden, denne optimismen, gjør det lettere å lykkes. Polarbase er nok en av bedriftene som går fremst og er et godt eksempel på dette. De har gått fra produksjon av isoporkasser og byggeelementer til og i dag være fylkets største forsyningsbase og en god grunn til at Hammerfest er konkurransedyktig innen leveranser til olje og gass industrien. Troen på fremtiden gjør at vi tør å ta utradisjonelle investeringer og satse på nye markedsområder. 

Tidligere i år ble Hammerfest og Finnmark referert til som området i Norge med mest optimistiske personer i en artikkel i Dine Penger. Optimisme fremmer ofte nyetableringer og skaper synergi effekter. Både privatpersoner og bedrifter har lettere for å investere i nye produkter og bidra til nyskapning i områder med høy optimisme. Dette ser vi i byen vår, ved at bedrifter investerer i nye næringsbygg, produkter og markedsområder. Techs AS er et eksempel på en bedrift som har satset på utvidelse av sitt produktspekter, når de utvidet fra brune- og hvitevarehandelen med bilverksted igjennom kjeden Meca. Båt og Motor AS har investert i kaianlegget sitt. De har blant annet fått på plass en større kran og ikke minst fylling av drivstoff til båt. Gagama Elektro har investert 30 millioner i et nytt næringsbygg på Leirvikhøyda. Dette er bare et lite utvalg av eksempler. Denne viljen til å investere og tørre å tenke stort, langsiktig og nytt ser vi også i kommunens planer. Hammerfest kommune reflekterer denne optimismen som vi også ser ellers i næringslivet. 

Hammerfest kommune planlegger både nye boligområder, næringsområder og veier, tuneller og handleområder. Noen sier at vi er heldig som bor i et slikt område, der befolkningen opplever en slik optimisme og utvikling. Men er vi egentlig heldige? Jeg tror det er mer sammensatt enn å være heldig. Bak en slik situasjon ligger strategisk tenkning og et sterkt samarbeid. Både enkeltpersoner og bedrifter spiller en viktig rolle i næringsutviklingen vi opplever. Vi kan alle bidra, på ulike måter. Vi er vårt eget miljø – vi skaper vår egen hverdag. Vi som bor her kan bidra til å bygge Hammerfest til en attraktiv by å bo i. Derfor må vi fortsette å bry oss og skape et attraktivt Hammerfest for å bidra til næringsutvikling.