onsdag 4. februar 2015

Høyere utdanning i Hammerfest

Styringsgruppen i Barents Kompetanse
Kan man ta høyere utdanning i Hammerfest?

I mange år har jeg gått med oppfattning om at den eneste høyere utdanningen man kan ka i Hammerfest er sykepleierutdanningen. Slik har det kanskje også vært i mange år.

Før var man nødt til å pakke kofferten og flytte til en høyskole- eller universitetsby for å ta høyere utdanning. Ønsket man ikke å flytte var det sykepleier man ble hvis man ville studere videre.

Men det er nye tider nå.


Det gleder meg å se den stadig økende mengden av nettbasserte og samlingsbaserte studietilbud for personer som bor andre steder enn der universitetene er etablert. Fra høsten 2015 kan man søke seg inn på samligsbasert lærerutdanning (1.-7. trinn) i blant annet Hammerfest og Kirkenes. Tidligere har det vært mulig å studere til førskolelærer ved samlingsbasert studie på de samme stedene. Og de siste årene har flere jeg kjenner valgt å ta årstudium via Norges Arktiske Universitet avdeling Alta. Disse årstudiumene er blant annet ledelse, økonomi og prosjektledelse, og flere finnes.

Universitetene tilbyr stadig flere enkeltkurs og utdanningsløp samlingsbasert og digitalt. Dette gir oss en stor mulighet til å kunne fortsette livene våre der vi bor, men fortsatt heve kompetansen via studier. Dette er fremtiden, og jeg håper vi benytter mulighetene vi har.

En undersøkelse gjort av Pro Barents viser et behov for over 200 personer med høyere utdanning i Finnmark i tiden fremover. Undersøkelsen er gjort blandt 40 bedrifter, så vi må tørr å anta at tallet et betydelig høyere i realiteten.

I Finnmark har man startet et kompetanseutviklingsprosjekt - Barents Kompetanse. Dette er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industriaktører for å jobbe frem konkrete tiltak som bidrar til gode utdanningsstrukturer og modeller i Finnmark.

Næringslivet har et stadig sterkere samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Man ser et behov for å tilpasse utdanningstilbudenen ennå bedre til hva markedet har behov for. Dette i kombinasjon med muligheten til å studere fra der man bor vil styrke enkeltmennesker, bedrifter og ikke minst hele regionen, slik at vi kan ta ibruk mulighetene vi har i ennå større grad. På sikt blir kanskje ikke innovasjon og forskning så uvanlig å høre om fra nord.


Les nyhet om Barents Kompetanse her.