mandag 27. februar 2017

Hvor er vi fra i fremtiden?

Mange av landets kommuner står ovenfor en identitest-utfordring. Jeg har troen på at jeg også i fremtiden er fra Nesseby og kan si at jeg bor i Hammerfest. Men jeg tror at jeg er fra en kommune med et helt annet navn og et fylke som skrives som noe annet enn Finnmark.

Skal man først slå sammen kommuner eller regioner har jeg tro på at man må komme opp med noe nytt. Skal man oppnå en felles identitet ved såkalt sammenslåing bør man gi det nye området et nytt navn å definere seg under. Jeg har tro på at det vil skape en større fellesskapsfølelse.

Jeg tror til tross for dette at det vil gå lang tid, kanskje generasjoner, før man klarer å omdøpe området på folkemunnet. Kvalsund vil fortsatt være Kvalsund, og er du fra Kvalsund vil du fortsatt være fra Kvalsund selv om Hammerfest og Kvalsund slås sammen. Er du fra Hammerfest vil du fortsatt være fra Hammerfest og er du fra Rypefjord vil du fortsatt være fra Rypefjord. Men jeg har tro på at man dersom man kommer opp med et nytt navn for den nye "storkommunen" vil man kunne skape en felles tilhørighet og unngå at den ene kommunen føler seg "slukt av den andre". Navne konkurranser og -forslag hører man stadig. Hvem vet, kanskje det blir enhjørning-kommunen (ref konkurranse) eller kanskje det vekkes liv i et gammelt område-navn som Sørøysund-kommune. Det kan også hende at man blåser støv av historien og jobber frem en gammel felles identitet under navnet Hammerfest. Fra gammelt av, på 1800-tallet, kalte man området omkring Sørøysund, Kvalsund og Måsøy for Hammerfest landsogn. Uansett, vi følger spent med.

Jeg tror at dersom Finnmark slås sammen med deler av Troms eller hele Troms og Nordland, kommer vi ikke til å definere området som Finnmark i fremtiden. Jeg tror det vil gå lang tid før vi omdøper området uformelt, men formelt har jeg tro på at området vil kalles noe annet.

Uansett hva som kommer, syntes jeg dette blir interessant å være med på. Helt uavhengig av navn på området og områdene vil jeg være med på utviklingen som finner sted her. Mulighetene er mange, både på navne-siden og på næringsutviklingen i området.