onsdag 8. mars 2017

8. mars - fortsatt gjeldende i verdens nordligste by?

I dag er den internasjonale kvinnedagen. Er denne fortsatt gjeldende i verdens nordligste by - Hammerfest?

Hammerfest har innbyggere fra over 80 nasjonaliteter. Mange av disse er kvinner. Opplever man likestilling blant alle slik det er i dag?

Jeg opplever at den heteste debatten omkring likestilling handler om glasstaket. I dag tidlig hørte jeg på NRK Finnmarkssendingen om en
professor som mente at glasstaket var like aktuelt for både kvinner og menn, og at det var like vanskelig for begge kjønn å nå topplederstillinger. Dette er interessant og jeg skulle gjerne sett bakgrunnsinformasjonen for påstanden.

Til tross for at debatten omkring glasstak og topplederstillinger, likelønn og pensjonsordninger syntes jeg det er vel så viktig at vi setter fokus på internasjonale rettigheter når det handler om kvinner. Vi er kanskje kommet et godt stykke på  veien med arbeidet for likestilling mellom kvinner og menn i Norge, men ute i den store verden finnes det helt andre forhold enn vi ser hjemme i vår egen by.

Likestilling er ikke sort/hvitt. Det er ikke utelukkende at kvinner skal prioriteres forran menn - eller menn foran kvinner. Det handler om at lik kompetanse skal vurderes likt. Derfor mener jeg blant annet at man bør jobbe for at personer i samme type stilling skal ha samme rammebetingelser. Lik lønn til likt arbeid.

Det finnes nok mange tema som kan debatteres relatert til likestilling. I dag, på den Internasjonale kvinnedagen, debatterer vi kvinners rettigheter og muligheter. Og jeg mener vi bør løfte blikket for å se om det er noe vi kan gjøre for andre, i tillegg til å sørge for utvikling lokalt.

Gratulerer med dagen, alle kvinner!
Stå på videre og vær oppmerksom på hverandre.