søndag 15. mars 2015

Hva er lokalt ansatte i olje bransjen?

Meg i gulklær en stormfull dag
Det siste tiåret og litt til har vi sett en formidabel vekst innen petroleumsrelaterte arbeidsplasser i Hammerfest. Da Statoils gassanlegg på Melkøya ble utbygd ble Hammerfest overfylt av menn og noen kvinner i gule klær. Disse arbeidsfolkene var fra alle verdenshjørner, og sto på for å bygge prosessanlegget til Snøhvit-feltet.

Kontraktene som ble tildelt i utbyggingsfasen av Statoil og deres hovedleverandører stilte lite krav til lokalt ansatte. Det kom først i en senere fase. Nå er ENI inne i de siste kontraktsforhandlingene relatert til drift vedlikehold av oljeplattformen Goliat.


Driftsorganisasjonen er etablert i Hammerfest sentrum med et titalls ansatte. Omlag 80 kontrakter er enten tildelt, eller er under tildeling. En fellesnevner for alle disse er at - selskapene må ha lokal tilhørighet.

Når vi snakker om lokal tilhørighet tenker jeg umiddelbart på lokalt som Hammerfestområdet, men er det det som menes? Når vi snakker om lokalt ansatte, menes det da at man må være født, oppvokst og bosatt i Hammerfest? Nei, det er jo ikke slik. Lokalt har fått et utvidet geografisk nedslagsfelt slik jeg ser det, og jeg mener det er helt riktig å se det slik.

Det viktigste er at personene som er "lokal" har kunnskap og forståelse om forholdene i nord og i Barentshavet, i tillegg til fagkunnskapen. Vi må allikevel ikke tro at vi er uavhengig av personer sørfra og andre nasjoner for å håndtere aktiviteten i Barentshavet. Derfor er det viktig at vi også får tilflyttere som faller inn i kategorien "lokalt ansatte" ved at de er bosatt i regionen. Men kunnskapen og forståelsen av vær, avstander og kultur er viktig å ha med seg. Om folk er fra Vadsø eller Kvænangen finnes fortsatt denne kunnskapen. Derfor er det viktig at det også finnes personer med denne forståelsen i arbeids staben.

Den største utfordringen er nok å få tak i personer med både lokal kunnskap og fagkunnskap. I årene som kommer vil det bli et økende behov for denne kombinasjonen, og vi bør oppfordre ungdommen i hele regionen til å ta utdanning for å møte denne utfordringen. For vi trenger "lokalt ansatte" i fremtiden.