torsdag 18. juni 2015

Kvinner i ledende stillinger

Jeg er leder i kvinnenettverket KLU Kvinner, Ledelse og Utvikling. Vi er et fagnettverk med fokus på ledelse. For meg er dette et viktig forum både i fohold til faglig utvikling og det å bli kjent med andre kvinner i ledende stillinger.

I forrige uke var kvinnenettverkene i Hammerfest og Alta, KLU og Qvann, samlet.


Dette var andre gang på ett år at nettverkene møttes. Første gang møttes vi i Hammerfest, der vi blant annet besøkte Statoil, Eni og Polarbase i tillegg til AKS og fikk presentasjoner fra flere bedrifter i Hammerfest. Andre gang vi møttes var i Alta. Qvann hadde satt sammen et svært godt program som blant annet inneholdt besøk hos NRK, flere presentasjoner i Kunnskapsparken og på UiT Norges Arktiske Universitet.

Kvinnenettverkene KLU fra Hammerfest og Qvann fra Alta på
omvisning hos NRK Finnmark i juni 15. Foto: NRK Finnmark

Disse samlingene er i aller høyeste grad med på å bygge kunnskap og forståelse av hva som rører seg i næringslivet i disse to byene. Det bygges relasjoner både mellom nettverkene og bedriftene. Jeg tror på et fruktbart samarbeid og håper på en spirende fremtid mellom nettverkene og byene.

Noen spør seg kanskje om vi trenger et eget nettverk for kvinner innen ledelse. Jeg mener at vi trenger det i aller høyeste grad. Det er forskjell på kvinner og menn. Jeg mener ikke at kvinner skal tildeles stillinger, verv eller annet fordi vi er kvinner, men at fokuset på kompetanse skal heves. Jeg mener i aller høyeste grad at kvinner selv må vise frem sin kompetanse.

Per i dag er det høyest andel menn i ledende stillinger og verv. Mange av disse jobbene kunne vel så gjerne vært utført av kvinner med tilsvarende eller høyere kompetanse. Men mange kvinner vegrer seg kanskje for å ta slike utfordringer. Jeg har hørt at menn ofte kan selge seg inn "120%" og være "80%" kompetent, hvor kvinner er "100%" kompetent til jobben og selger seg inn bare "80%". Etterhvert har jeg skjønt hva som kan menes med dette. Vi kvinner har et annet språk enn menn. Sånn er det bare. Noen kvinner trenger annen oppfordring enn noen menn.

Journalister har uttrykket noe frustrasjon over at mange kvinner unnviker eller gjør seg utilgjengelige når det kommer til å stå frem i media i ulike saker. De må ofte sende sitatsjekk eller overtale kvinner til å la seg intervjue der mange menn "hopper i det".

Vi har et ansvar og en mulighet til å forme samfunnet. Denne må vi som kvinner også tør å ta tak i. Det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning nå enn før, og flere kvinner vil være kompetent til å ta ledende posisjoner i samfunnet på sikt. Da er det viktig å vise frem de som allerede har tatt utfordringen, og det er viktig å være inkluderende og motiverende for unge kvinner.