onsdag 25. november 2015

Finnmark i industriell vekst

Jeg har vært på konferanse! Barents Industri i Hammerfest. Nå føles det nesten som en nyvunnet forelskelse for fylket vi bor i og mulighetene som ligger her.

Det høres kanskje flåsete ut, men å sitte igjen med en slik følelse etter to dager på konferanse må da være bra?!
Barents Industri tok for seg flere av næringene i Finnmark: fiskeri, mineral, petroleum og industri. Det var bedrifter fra hele fylket som presentere seg og fortalte om industriell vekst i Finnmark og deres fremtidsutsikter.

Det hele ble avsluttet med en debatt med representanter fra de ulike næringene i tillegg til FeFo og reindriften.

Sistnevnte, reindriften, syntes jeg det er helt naturlig og selvfølgelig at deltar på slike arrenaer slik at vi kan lære å forstå hvordan de ulike næringene påvirker hverandre. Det er nok en av de første konferansne jeg har vært på som har en så god bredde og viser det mangfoldet vi har av muligheter i fylket vi bor i.Barents Industri er for meg en viktig arena. Både som innbygger i Finnmark og i jobbsammenheng. Det deltok omlag 130 personer på konferansen, og jeg håper flere av disse har litt av den følelsen jeg sitter igjen med. Dette tror jeg har vært den nyttigste konferansen i 2015.

Mineralnæringen fortalte om Finnmark som det geologisk mest interessante fylket i landet, men at de opplever motgang i etablering av ny næring. Vi hørte om mineraleventyret på Stjernøya, hvor de har noen av verdens beste ressurser og eksporterer høykvalitets råstoff ut til Europa.

Vindkraftnæringen hadde noe av den samme problemstillingen som mineralnæringen i forhold til å møte motstand for ny etablering i Finnmark. Dette til tross for svært gode resultater på drift av vindkraftanlegget på Varangerhalvøyen.

Det var spennende å høre fra både oppdrettsnæringen, om plastindustrien og om betongnæringen. Sistnevnte som jobber over i Russland og de utfordringer og mulighetene som ligger i det markedet.

Som nevnt, denne konferansen ga meg virkelig mye. Den åpnet øynene mine ennå mer for de utrolige mange mulighetene vi har i fylket, og bevisstgjorde meg også på hvor viktig det er å samarbeide, samhandle og involvere hverandre for å lykkes i den fremtidige utviklingen.